Wat

wij

doen

Als een maatschappelijke organisatie zich bij ons meldt met een juridische hulpvraag controleren wij eerst of deze vraag past binnen het kader van Pro Bono Connect.

 

Organisaties kunnen bij ons terecht met juridische vragen omtrent de doelstellingen of interne organisatiestructuur (organisatorisch) of met vragen die van strategisch belang zijn voor hun organisaties (strategisch). 

Criteria

 Nadat het verzoek is ontvangen nemen wij contact op met die indiener van het verzoek. Gezamenlijk nemen wij het verzoek door ter check of het verzoek en de organisatie zich lenen voor behandeling door een aan Pro Bono Connect gelieerd advocatenkantoor. Dit beoordelen wij aan de hand van de volgende criteria: 

Het kan zo zijn dat een organisatie of verzoek aan géén van bovenstaande criteria voldoet, maar wij toch besluiten het verzoek in overweging te nemen.

Wij leggen het verzoek dan voor aan het bestuur van Pro Bono Connect en/of aan onze adviesraad alvorens het verzoek wordt doorgestuurd aan een advocatenkantoor.  

Hoe

gaan wij

te werk

Formuleren

juridische

vraag

Indien nodig helpen wij de indiener van het verzoek met het duidelijk formuleren van de juridische vraag of een opsomming van de relevante feiten. Vanaf het moment dat een advocatenkantoor een verzoek heeft aangenomen, verloopt het contact rechtstreeks tussen advocaat en NGO.

Organisatie

met

winstoogmerk

Indien wij een verzoek ontvangen van een B.V. of andere organisatie met winstoogmerk controleren wij aan de hand van onze Criteria Sociale Ondernemingen of betreffende organisatie en verzoek in aanmerking komen voor behandeling door Pro Bono Connect. .

a0ac3f93-0f13-4b49-ae8e-9fea0836894c

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164
1018 WV Amsterdam

Postadres:

Postbus 2143
1000 CS Amsterdam

Links

Nieuwsbrieven

2022

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli 

Augustus

September

Oktober

November

December

2021

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli 

Augustus

September

Oktober

November

December

2020

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli 

Augustus

September

Oktober

November

December

2019

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli 

Augustus

September

Oktober

November

December