Wat doen wij?

Pro Bono Connect brengt maatschappelijke organisaties (NGO’s) in contact met advocaten van topkantoren: voor gratis juridisch advies of ondersteuning bij juridische procedures.

NGO’s mogen bij Pro Bono Connect aankloppen met juridische vragen omtrent de doelstellingen van hun organisatie of met vragen die van strategisch belang zijn voor hun organisatie. Ook vragen omtrent de interne organisatiestructuur kunnen worden voorgelegd.

Nadat het verzoek is ontvangen, neemt de projectcoördinator contact op met de indiener

Dan wordt nader onderzocht of de aanvraag zich leent voor behandeling door een aan Pro Bono Connect deelnemend advocatenkantoor.

Verzoeken worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Is het verzoek of de organisatie gericht op de verbetering van mensenrechten?
  • Zo niet, streeft de organisatie een doel na dat het algemeen belang dient?
  • Zo niet, dient het verzoek zelf een maatschappelijk belang of is het een specifiek verzoek dat van strategisch belang is voor de organisatie?
OF

Zelfs wanneer geen van de genoemde criteria van toepassing is, kunnen er voor Pro Bono Connect redenen zijn om het verzoek toch in overweging te nemen.

Deze verzoeken zullen alvorens zij worden doorgestuurd naar een advocatenkantoor eerst worden voorgelegd aan het bestuur en in sommige gevallen ook de adviescommissie.

Hoe gaan wij te werk?

Formuleren juridische vraag

Indien nodig zal de projectcoördinator de verzoekende NGO ondersteunen. Dit bijvoorbeeld bij het formuleren van de juridische vraag of de opsomming van de relevante feiten.

> Schrijf je in voor de nieuwsbrief

a0ac3f93-0f13-4b49-ae8e-9fea0836894c

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164
1018 WV Amsterdam

Postadres:

Postbus 2143
1000 CS Amsterdam

Links

Nieuwsbrieven

December 2022

November 2022

Oktober 2022