Werkwijze & Intakeproces

Hieronder zie je ons intakeproces in een notendop. Als je verder scrolt volgt er een inhoudelijke uitleg.

Vul het intakeformulier in

Pro Bono Connect neemt contact met je op

Pro Bono Connect beoordeelt of jouw organisatie en aanvraag voldoen aan de criteria

Verzoek en organisatie voldoen aan criteria

Verzoek en organisatie voldoen niet aan criteria

Pro Bono Connect legt het verzoek voor aan een van onze aangesloten advocatenkantoren

Pro Bono Connect verwijst je door naar contacten die je mogelijk verder kunnen helpen

Het kantoor accepteert het verzoek. Pro Bono Connect brengt je in contact met een advocaat

Het verzoek is niet geaccepteerd door een van onze aangesloten kantoren

Curved arrow

Wij controleren of binnengekomen juridische hulpvragen passen binnen het kader van Pro Bono Connect en nemen samen met de indiener het verzoek door aan de hand van de volgende criteria:

Check

Is het verzoek of de organisatie gericht op verbetering van de mensenrechten?

Check

Zo niet, streeft de organisatie een doel na dat het algemeen belang dient?

Check

Zo niet, dient het verzoek zelf een maatschappelijk belang of is het van strategisch belang voor de organisatie?

Check

Heeft de verzoeker beperkte financiële mogelijkheden, waardoor betaalde juridisch bijstand uitblijft?

Uitzonderingen

Icon PBC

Soms voldoet een organisatie of verzoek aan géén van bovenstaande criteria, maar besluiten wij toch het verzoek in overweging te nemen. Wij leggen het verzoek dan voor aan het bestuur van Pro Bono Connect en/of aan onze adviesraad alvorens het verzoek wordt doorgestuurd naar een advocatenkantoor.

Icon PBC

Indien wij een verzoek ontvangen van een B.V. of andere organisatie met winstoogmerk controleren wij aan de hand van onze Criteria Sociale Ondernemingen of betreffende organisatie en verzoek in aanmerking komen voor behandeling door Pro Bono Connect.

Cross

Als geen van de bovenstaande criteria of uitzonderingen op jou van toepassing zijn verwijzen wij je graag door naar andere hulporganisaties.

Het verzoek vertalen naar een juridische vraag

Indien nodig helpen wij de indiener van het verzoek met het duidelijk formuleren van de juridische vraag of het opsommen van de relevante feiten. Wanneer het verzoek het Nederlands recht overstijgt, kunnen we onze clearinghouse-collega’s in andere landen benaderen. Klik hieronder voor een overzicht van vormen van hulp door advocaten.

Het verzoek uitzetten naar een partnerkantoor

Onze partnerkantoren hebben ieder hun eigen expertisegebieden en capaciteiten. We benaderen het meest geschikte kantoor, maar kunnen in urgente situaties direct meerdere kantoren benaderen. Soms is het nodig of nuttig om anderen te betrekken: denk aan een “law clinic” van masterstudenten of andere maatschappelijke organisaties met relevante expertise en ervaring. Dit doen we altijd in samenspraak met de indiener.
Het advocatenkantoor checkt of een verzoek past binnen hun interne beleid, capaciteit en expertise en checkt op belangenverstrengeling. Zodra een kantoor een verzoek heeft aangenomen, verloopt het contact rechtstreeks tussen advocaat en de organisatie. We horen graag hoe het afgelopen is, maar zijn vanaf het “matchings”-moment niet meer betrokken.

Verkenning van trends in verzoeken en kennisuitwisseling

Wanneer we meerdere verzoeken op een soortgelijk gebied ontvangen, kunnen we organisaties en advocaten vragen om hun kennis te delen. We organiseren thematische workshops, bijeenkomsten en online calls waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Eens per jaar organiseren we een pro bono ronde tafel voor maatschappelijke organisaties, waarin we de juridische uitdagingen en potentiële bijdrage van pro bono bespreken. Klik hieronder voor al onze toekomstige evenementen.

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164

1018 WV Amsterdam

Postadres

Postbus 2143

1000 CS Amsterdam

Nieuwsbrieven
archief