Wat is Pro Bono

cirkels handen

Pro bono is een afkorting van “pro bono publico”, ofwel “voor het algemeen belang”. Advocaten zetten zich gratis in voor ngo’s om samen maatschappelijke impact te maken. Pro Bono Connect verbindt organisaties en initiatieven uit het maatschappelijk middenveld met advocaten van onze partnerkantoren.

Cirkels lamp

Naast het “matchen” van verzoeken, werkt Pro Bono Connect ook om pro bono werk in Nederland te bevorderen. Zo organiseren we bijeenkomsten en workshops waar kennis uitgewisseld wordt en spelen we in op ontwikkelingen en bredere vragen uit het veld. Ook organiseren we jaarlijks een reeks evenementen tijdens de European Pro Bono Week.

Voor maatschappelijke organisaties kan het ontvangen van juridische hulp van groot belang zijn. Pro bono juridisch advies kan…

…uw organisatie weerbaarder maken

…helpen bij de ontwikkeling, professionalisering en groei van uw organisatie

…een instrument zijn om maatschappelijke problemen aan te kaarten

extra capaciteit bieden om projecten waar te maken

Wilt u meer weten over pro bono werk in Europa? Klik dan hieronder.

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164

1018 WV Amsterdam

Postadres

Postbus 2143

1000 CS Amsterdam

Nieuwsbrieven
archief