Logo PBC

Deze website is momenteel in onderhoud en wordt op korte termijn vernieuwd.

Wat doen wij?

Lees verder . . .

Pro Bono Connect brengt maatschappelijke organisaties (NGO’s) in contact met advocaten van topkantoren: voor gratis juridisch advies of ondersteuning bij juridische procedures.

NGO’s mogen bij Pro Bono Connect aankloppen met juridische vragen omtrent de doelstellingen van hun organisatie of met vragen die van strategisch belang zijn voor hun organisatie. Ook vragen omtrent de interne organisatiestructuur kunnen worden voorgelegd.

Nadat het verzoek is ontvangen, neemt de projectcoördinator contact op met de indiener. Dan wordt nader onderzocht of de aanvraag zich leent voor behandeling door een aan Pro Bono Connect deelnemend advocatenkantoor.

Verzoeken worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Is het verzoek of de organisatie gericht op de verbetering van mensenrechten?
  • Zo niet, streeft de organisatie een doel na dat het algemeen belang dient?
  • Zo niet, dient het verzoek zelf een maatschappelijk belang of is het een specifiek verzoek dat van strategisch belang is voor de organisatie?

Zelfs wanneer geen van de genoemde criteria van toepassing is, kunnen er voor Pro Bono Connect redenen zijn om het verzoek toch in overweging te nemen. Deze verzoeken zullen alvorens zij worden doorgestuurd naar een advocatenkantoor eerst worden voorgelegd aan het bestuur en in sommige gevallen ook de adviescommissie.

Indien nodig zal de projectcoördinator de verzoekende NGO ondersteunen. Dit bijvoorbeeld bij het formuleren van de juridische vraag of de opsomming van de relevante feiten. Wanneer een advocatenkantoor een zaak heeft aangenomen, verloopt het contact vanaf dat moment rechtstreeks tussen advocaat en NGO.

Wie kan verzoeken indienen?

Pro Bono Connect verleent zijn diensten onder meer aan maatschappelijke organisaties die werken aan de bescherming van mensenrechten of die zich inzetten voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, voor natuurbehoud of dierenwelzijn.

Hoe gaan wij te werk?

Download hieronder onze flyer:

Flowchart PBC (NL)

Indienen verzoek

Heeft jouw organisatie een vraag die juridische expertise vereist? Dien dan gauw een verzoek in bij ons!

Je kunt een email sturen naar info@probonoconnect.nl of onderstaand formulier invullen en verzenden. We nemen zo snel mogelijk contact met jullie op.

Klik hier om het formulier te openen.

Contact

Bezoekadres:
Nieuwe Achtergracht 164
1018 WV Amsterdam

Postadres:
Postbus 2143
1000 CS Amsterdam

info@probonoconnect.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief van Pro Bono Connect, gaat u akkoord dat uw emailadres wordt opgeslagen en gebruikt om u de nieuwsbrief te sturen. Uw emailadres wordt niet met derden gedeeld. Het zal worden gebruikt en bewaard totdat u zich afmeldt.

nieuwsbrief aanmelding