Advies, Verkenning & Onderzoek

Juridisch advies over de mogelijkheden én grenzen van beoogde projecten, plannen of lobby-activiteiten van een organisatie is van onschatbare waarde.

Door vooraf helder te hebben welke wettelijke basis geldt en hoe die in een concreet geval uitpakt, kan een maatschappelijke organisatie haar kerntaken beter én stabieler uitvoeren.

Onze advocaten hebben organisaties geadviseerd over een verscheidenheid aan onderwerpen en rechtsgebieden:

Info
  • Het starten van een project buiten Nederland; hoe zit het met aansprakelijkheid, internationale betalingen, belasting en verantwoordelijkheden?
  • Welke mogelijkheden zijn er binnen het huidige belastingstelsel om decentrale overheden aan te zetten tot het voeren van lokaal beleid op het gebied van duurzaamheid?
  • Welke mogelijkheden biedt bepaalde Europese wetgeving voor het bevorderen van online veiligheid?
  • Hoe hebben andere EU-landen bepaalde Unie wet- en regelgeving uitgelegd in hun nationale wetgeving en is er voor Nederland ruimte om hetzelfde te doen?
  • Welke routes bestaan er voor het starten van een rechtszaak tegen de overheid of een commerciële instelling?

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164

1018 WV Amsterdam

Postadres

Postbus 2143

1000 CS Amsterdam

Nieuwsbrieven
archief