Advies, verkenning & onderzoek

Advies, verkenning & onderzoek

Info

Juridisch advies over de mogelijkheden én grenzen van beoogde projecten, plannen of belangenbehartiging van een maatschappelijke organisatie is van onschatbare waarde.

Door vooraf advies in te winnen over juridische kaders en wettelijke gronden en hoe die in een concreet geval uitpakken, kan een maatschappelijke organisatie haar strategie beter bepalen en kerntaken beter uitvoeren.

Onze advocaten hebben organisaties geadviseerd over een verscheidenheid aan onderwerpen en rechtsgebieden. Waar maatschappelijke organisaties veel thematische expertise hebben, kunnen pro bono advocaten dat aanvullen met proces-technische kennis of capaciteit voor onderzoek.

Waar nodig kunnen onze partnerkantoren hun collega’s in andere landen betrekken bij een verzoek.

Advies ter ondersteuning van de bedrijfsvoering

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het starten van een project buiten Nederland: hoe zit het met aansprakelijkheid, internationale betalingen, belasting en arbeidsrecht?

Of aan het samenvoegen van twee organisaties of de verzelfstandiging van een project.

Verkenning van de wettelijke kaders en gronden voor belangenbehartiging of lobby

Denk hierbij aan vraagstukken zoals:

  • Welke mogelijkheden zijn er binnen het huidige belastingstelsel om decentrale overheden aan te zetten tot het voeren van lokaal beleid op het gebied van duurzaamheid?
  • Welke routes bestaan er voor het starten van een rechtszaak of indienen van een klacht tegen de overheid of een commerciële instelling?
  • Welke mogelijkheden biedt bepaalde Europese wetgeving voor het bevorderen van online veiligheid?

Juridisch onderzoek

Hierbij kun je denken aan het volgende:

  • Hoe hebben andere EU-landen bepaalde Unie wet- en regelgeving uitgelegd in hun nationale wetgeving en is er voor Nederland ruimte om hetzelfde te doen?
  • Vergelijkend jurisprudentieonderzoek naar de toepassing van een juridische norm door rechters op nationaal, Europees en regionaal (EHRM) niveau.

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164

1018 WV Amsterdam

Postadres

Postbus 2143

1000 CS Amsterdam