Over ons

Pro Bono Connect is dé bemiddelaar in Nederland tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en advocatenkantoren die gratis juridisch advies willen verlenen. Zestien van Nederlands grootste advocatenkantoren ondersteunen Pro Bono Connect.

In Angelsaksische landen is dit een bekend concept onder de naam public interest clearinghouse. Pro Bono Connect werd opgericht in november 2015 door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) na een uitvoerig onderzoek onder advocatenkantoren, maatschappelijke organisaties en buitenlandse clearinghouses.

Kom bij het team: Vacature Stagiair juni 2022 – december 2022

 

Wat doen wij?

Pro Bono Connect brengt maatschappelijke organisaties (NGO’s) in contact met advocaten van topkantoren: voor gratis juridisch advies of ondersteuning bij juridische procedures.

NGO’s mogen bij Pro Bono Connect aankloppen met juridische vragen omtrent de doelstellingen van hun organisatie of met vragen die van strategisch belang zijn voor hun organisatie. Ook vragen omtrent de interne organisatiestructuur kunnen worden voorgelegd.

Nadat het verzoek is ontvangen, neemt de projectcoördinator contact op met de indiener. Dan wordt nader onderzocht of de aanvraag zich leent voor behandeling door een aan Pro Bono Connect deelnemend advocatenkantoor.

Verzoeken worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Is het verzoek of de organisatie gericht op de verbetering van mensenrechten?
  • Zo niet, streeft de organisatie een doel na dat het algemeen belang dient?
  • Zo niet, dient het verzoek zelf een maatschappelijk belang of is het een specifiek verzoek dat van strategisch belang is voor de organisatie?

Zelfs wanneer geen van de genoemde criteria van toepassing is, kunnen er voor Pro Bono Connect redenen zijn om het verzoek toch in overweging te nemen. Deze verzoeken zullen alvorens zij worden doorgestuurd naar een advocatenkantoor eerst worden voorgelegd aan het bestuur en in sommige gevallen ook de adviescommissie.

Indien nodig zal de projectcoördinator de verzoekende NGO ondersteunen. Dit bijvoorbeeld bij het formuleren van de juridische vraag of de opsomming van de relevante feiten. Wanneer een advocatenkantoor een zaak heeft aangenomen, verloopt het contact vanaf dat moment rechtstreeks tussen advocaat en NGO.

Wie kan verzoeken indienen?

Pro Bono Connect verleent zijn diensten onder meer aan maatschappelijke organisaties die werken aan de bescherming van mensenrechten of die zich inzetten voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, voor natuurbehoud of dierenwelzijn.

Hoe gaan wij te werk?

Download hieronder onze flyer:

Flowchart PBC (NL)

 

Privacyverklaring NJCM, versie 23 februari 2021

Pro Bono Connect is onderdeel van het NJCM. Lees hier de privacyverklaring van het NCJM.

Deel deze pagina op