Strategisch procederen

Strategisch procederen

Strategisch procederen is een bewezen effectief middel om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Onze advocaten hebben hier ruime ervaring mee en weten ook hoe het voeren van een strategisch proces, anders kan zijn dan een reguliere rechtszaak. Bij strategisch procederen gaat het immers om het veranderen van beleid of uitvoering van overheidstaken, of het aan de kaak stellen van handelingen van bedrijven of andere commerciële instellingen.

Strategisch procederen

Het voeren van een strategische rechtszaak vergt een uitgebreide voorbereiding en grondige kennis op een bepaald rechtsgebied. Onze advocaten hebben meermaals bewezen hierin van onschatbare waarde te zijn!

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht 164

1018 WV Amsterdam

Postadres

Postbus 2143

1000 CS Amsterdam